Openbaarmaking

DISCLAIMER WEBSITE

De informatie verstrekt door https://geekflare.com ("Bedrijf", "wij", "onze", "ons") op https://geekflare.com (de "Site") is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Alle informatie op de Site wordt te goeder trouw verstrekt, maar wij geven geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van de informatie op de Site.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZIJN WIJ JEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET VERTROUWEN OP INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT VERSTREKT. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN UW VERTROUWEN OP DE INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

DISCLAIMER EXTERNE LINKS

De Site kan koppelingen bevatten (of u kunt via de Site koppelingen ontvangen) naar andere websites of inhoud die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden of koppelingen naar websites en functies. Dergelijke externe links worden niet door ons onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid.

WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE WORDT AANGEBODEN DOOR WEBSITES VAN DERDEN WAARNAAR WORDT GELINKT VIA DE SITE OF ENIGE WEBSITE OF FUNCTIE WAARNAAR WORDT GELINKT IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME. WIJ ZIJN GEEN PARTIJ BIJ OF OP ENIGERLEI WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT OP TRANSACTIES TUSSEN U EN DERDE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

PROFESSIONELE DISCLAIMER

De Site kan en bevat geen financieel advies. De informatie wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatieve en educatieve doeleinden en is geen vervanging voor professioneel financieel advies. Wij raden u dan ook aan de juiste professionals te raadplegen voordat u acties onderneemt op basis van dergelijke informatie. Wij geven geen enkel financieel advies.

Inhoud gepubliceerd op https://geekflare.com is bedoeld voor gebruik en mag alleen worden gebruikt voor informatieve doeleinden. Het is zeer belangrijk dat u uw eigen analyse uitvoert voordat u een beslissing neemt op basis van uw eigen persoonlijke omstandigheden. U moet onafhankelijk financieel advies inwinnen bij een professional of onafhankelijk alle informatie onderzoeken en verifiëren die u op onze Website vindt en waarop u wilt vertrouwen.

HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP INFORMATIE OP DEZE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

DISCLAIMER VOOR FILIALEN

De Site kan links bevatten naar gelieerde websites en wij kunnen een gelieerde commissie ontvangen voor aankopen of handelingen die u verricht op de gelieerde websites via dergelijke links.

DISCLAIMER GETUIGENISSEN

De Site kan getuigenissen bevatten van gebruikers van onze producten en/of diensten. Deze getuigenissen weerspiegelen de ervaringen en meningen van deze gebruikers. De ervaringen zijn echter persoonlijk voor deze specifieke gebruikers en zijn niet noodzakelijk representatief voor alle gebruikers van onze producten en/of diensten. We beweren niet, en u moet er niet van uitgaan, dat alle gebruikers dezelfde ervaringen zullen hebben.

UW INDIVIDUELE RESULTATEN KUNNEN VARIËREN.

De getuigenissen op de site worden in verschillende vormen ingediend, zoals tekst, audio en/of video, en worden door ons beoordeeld voordat ze worden geplaatst. Ze verschijnen op de site precies zoals ze door de gebruikers zijn gegeven, met uitzondering van de correctie van grammatica- of typfouten. Sommige getuigenissen kunnen omwille van de beknoptheid ingekort zijn, wanneer de volledige getuigenis irrelevante informatie bevatte die niet relevant was voor het grote publiek.

De meningen en opinies in de getuigenissen behoren uitsluitend toe aan de individuele gebruiker en weerspiegelen niet onze meningen en opinies.

AFWIJZING VAN FOUTEN EN WEGLATINGEN

Hoewel we alles in het werk hebben gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site afkomstig is van betrouwbare bronnen, is https://geekflare.com niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen of voor de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie. Alle informatie op deze site wordt aangeboden "zoals ze is", zonder garantie op volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of op de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van prestatie, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

In geen geval zal https://geekflare.com, zijn verwante partnerschappen of corporaties, of de partners, agenten of werknemers daarvan aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor enige beslissing genomen of actie ondernomen op basis van de informatie op deze Site of voor enige gevolgschade, speciale schade of soortgelijke schade, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

DISCLAIMER GASTBIJDRAGERS

Deze Site kan inhoud van gastbijdragers bevatten en meningen of opinies in dergelijke berichten zijn persoonlijk en vertegenwoordigen niet die van https://geekflare.com of een van haar medewerkers of filialen, tenzij expliciet vermeld.

DISCLAIMER LOGO'S EN HANDELSMERKEN

Alle logo's en handelsmerken van derden waarnaar wordt verwezen op https://geekflare.com zijn de handelsmerken en logo's van hun respectieve eigenaars. De opname van dergelijke handelsmerken of logo's impliceert of vormt geen goedkeuring, goedkeuring of sponsoring van https://geekflare.com door deze eigenaren.

CONTACT ONS

Als u feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning of andere vragen hebt, kunt u het volgende doen contact met ons opnemen.

Laatst bijgewerkt: 2022-08-22