Geekflare wordt ondersteund door ons publiek. We kunnen affiliate commissies verdienen met het kopen van links op deze site.
In Windows Laatst bijgewerkt: 23 september 2023
Deel op:
Invicti beveiligingsscanner voor webtoepassingen - de enige oplossing die automatische verificatie van kwetsbaarheden levert met Proof-Based Scanning™.

Fout 0x8004010F is een veelvoorkomend probleem in Outlook dat optreedt bij pogingen om e-mails te verzenden of te ontvangen, wat resulteert in beperkte toegang tot gegevens. Wat betekent deze fout precies?

In wezen betekent het een ontzegging van functionaliteit in MS Outlook, waardoor gebruikers geen toegang hebben tot hun gegevens als gevolg van verschillende specifieke redenen, zoals corruptie van PST-gegevens, verplaatsing van PST-gegevens, laadtijd fouten, en nog veel meer, waardoor het normale proces wordt belemmerd. Deze fout treedt voornamelijk op in Outlook 2010 en Outlook 2013.

Als je nieuwsgierig bent naar de oorzaken achter deze fout en de probleemoplossingsmethoden om het op te lossen, zal dit artikel je begeleiden over hoe je dit probleem kunt overwinnen en weer toegang kunt krijgen tot je Outlook PST-gegevens.

Veelvoorkomende oorzaken voor de fout 0x8004010F

Fix-Error-Code-0x8004010F-en-Keep-Your-Outlook-Inbox-Running-Smoothly-1

Nadat je weet wat de fout is, wil je waarschijnlijk weten wat de oorzaak is van de fout 0x8004010F die de toegankelijkheid van gegevens weigert. Hoewel de foutcode gerelateerd is aan het Outlook Data bestand, kan de reden voor deze oorzaak een virusaanval, een corrupt bestand, een geforceerde afsluiting of een probleem met het Outlook profiel zijn. Laten we in de details duiken.

1. Beschadigd of beschadigd gegevensbestand: Wanneer een OST-bestand (Offline Storage Data table file) beschadigd raakt, kan dit de foutcode 0x8004010F in MS Outlook veroorzaken. Het OST-bestand dient als een lokale back-up of kopie van je mailboxgegevens, waardoor je offline toegang hebt tot e-mails, contactpersonen, agenda's, enz. Als dit bestand beschadigd raakt, kan dit leiden tot de foutcode 0x8004010F.

2. Problemen met antivirus of firewall: De instellingen van je antivirussoftware of firewall kunnen soms de goede werking van Outlook verstoren, wat leidt tot de foutcode 0x8004010F. Antivirusprogramma's kunnen ten onrechte een legitiem bestand identificeren als een bedreiging, waardoor de toegang wordt geblokkeerd.

Op dezelfde manier kan de firewall noodzakelijke netwerkverbindingen beperken en de toegang tot netwerkbronnen weigeren. In beide gevallen kan deze fout optreden. Het is belangrijk om de antivirus- en firewallinstellingen correct te configureren en alle benodigde rechten toe te kennen zodat Outlook probleemloos kan functioneren.

3. Ongeldige profielinstellingen: Het Outlook-profiel bevat alle instellingen en configuratiegegevens voor uw e-mailaccounts. Als het profiel beschadigd raakt, kunnen dit de gegevens aantasten en resulteren in de foutcode 0x8004010F. Als u een nieuw Outlook-profiel aanmaakt, kunt u bepalen of de fout zich blijft voordoen.

4. Exchange Server-probleem: Wanneer de Exchange Server er niet in slaagt het offline Adresboek te downloaden of te openen, kan dit de foutcode 0x8004010F in MS Outlook veroorzaken. Factoren zoals serverconfiguratie, connectiviteit of beschikbaarheid van bronnen kunnen bijdragen aan dit probleem. Zorg ervoor dat de serverinstellingen correct zijn geconfigureerd om een stabiele serveromgeving te behouden.

5. Onjuiste configuratie van het Outlook-adresboek: Een onjuiste configuratie van het Outlook-adresboek kan de foutcode 0x8004010F veroorzaken. Als Outlook er niet in slaagt het adresboek correct te openen, kan deze fout optreden. Controleer de instellingen van het Outlook-adresboek en zorg ervoor dat het juiste adresboek als standaard is ingesteld.

6. Gewijzigde locatie van OST-bestand: Het wijzigen van de locatie van het OST-bestand kan leiden tot de foutcode 0x8004010F. Het OST-bestand fungeert als een lokale cache voor het Outlook postvak, wat offline toegang, synchronisatie en serveruitwisseling vergemakkelijkt.

Wanneer de locatie van het OST-bestand wordt gewijzigd, kan Outlook moeite hebben om het nauwkeurig te lokaliseren, waardoor de gegevens niet toegankelijk zijn en de fout optreedt. Dit kan gebeuren als de nieuwe locatie niet goed is opgegeven in de instellingen van Outlook of als er problemen zijn met de toestemming op de nieuwe locatie.

7. Beperkte lees-/schrijfrechten: Onvoldoende lees/schrijfrechten op PST- en OST-bestanden kunnen mogelijk de foutcode 0x8004010F in Microsoft Outlook veroorzaken. Deze fout wordt geassocieerd met problemen bij het openen en bijwerken van deze gegevensbestanden.

Wanneer Outlook onvoldoende machtigingen op de relevante bestanden of mappen tegenkomt, kan de foutcode 0x8004010F worden weergegeven. Outlook heeft de nodige rechten nodig om gegevensbestanden te kunnen lezen, schrijven en wijzigen, en om toegang te krijgen tot andere bestanden die verband houden met de werking ervan.

8. Zwakke internetverbinding: Hoewel minder waarschijnlijk, kan een zwakke internetverbinding soms leiden tot de foutcode 0x8004010F. Daarom is het belangrijk om een stabiele internetverbinding te hebben om Outlook soepel te laten functioneren.

Het is belangrijk op te merken dat deze stappen voor probleemoplossing kunnen variëren afhankelijk van uw versie van Outlook en besturingssysteem. Als het probleem aanhoudt na het proberen van de bovenstaande stappen, kan het nuttig zijn om Microsoft-ondersteuning of een IT-professional te raadplegen voor verdere hulp.

Foutcode 0x8004010F in Outlook oplossen voor Windows 10/11

Foutcode 0x8004010F is een veelvoorkomende Outlook-fout die optreedt wanneer er een probleem is met je Outlook-profiel of Outlook-gegevensbestand (OST of PST). De fout voorkomt dat je e-mails kunt verzenden of ontvangen en kan ook andere problemen veroorzaken, zoals ontbrekende of beschadigde e-mails.

We hebben vijf manieren beschreven om foutcode 0x8004010F op te lossen. Probeer ze uit en ontdek welke voor u werkt.

#1. Zoek het Outlook-gegevensbestand

Voordat we beginnen met het oplossen van problemen om de foutcode 0x8004010F op te lossen, is het belangrijk om de locatie van het standaard gegevensbestand van MS Outlook te vinden, omdat geen enkele andere methode zal werken als de locatie niet goed is opgespoord. Dit is hoe je dat doet.

1. Ga naar Start en zoek naar Configuratiescherm.

2. Kies onder Computerinstellingen aanpassen voor Gebruikersaccount.

Gebruikersaccount

3. Kies Mail (Microsoft Outlook).

Mail

4. Klik onder Mail instellen op Profielen weergeven.

Toon profielen

5. Kies Eigenschappen in het venster Mail .

Eigenschappen

6. Klik nu onder Mail setup-Outlook op Gegevensbestanden en noteer de naam en de locatie van je Outlook-profiel.

Gegevensbestanden

7. Zorg ervoor dat het vakje aangevinkt is en klik vervolgens op Sluiten.

Sluit

#2. Een nieuw Outlook-profiel maken

Zoals eerder vermeld, ontstaat de foutcode 0x8004010F meestal wanneer een Outlook-gebruikersprofiel beschadigd raakt door een beschadigd gegevensbestand. Dit probleem kan echter worden opgelost door de onderstaande probleemoplossingsmethode te volgen, waarbij een nieuw Outlook-profiel wordt gemaakt.

Methode voor automatisch instellen (IMAP/POP3):

De auto-setup methode is een manier om een e-mailaccount in Outlook in te stellen door automatisch de instellingen voor het account te detecteren. Deze methode wordt ondersteund voor IMAP- en POP3-accounts. Volg hiervoor de onderstaande stappen.

1. Ga naar Start en zoek Configuratiescherm.

2. Kies onder Computerinstellingen aanpassen voor Gebruikersaccount.

Gebruikersaccount

3. Kies Mail (Microsoft Outlook).

Mail

4. Klik onder Mail instellen op Profielen weergeven.

Toon profielen

5. Klik op Toevoegen om je nieuwe Outlook-profiel aan te maken.

Voeg toe

6. Schrijf onder Nieuw profiel je profielnaam en klik op ok.

Profielnaam

7. Voer in het venster Rekening toevoegen de volgende gegevens in en klik op Volgende.

 • Uw naam
 • Je e-mailadres
 • Wachtwoord
 • Typ wachtwoord opnieuw
details

Handmatige methode (IMAP/POP3):

Als de bovenstaande methode niet goed werkt, is er een alternatieve handmatige methode om een Outlook-profiel aan te maken.

De handmatige methode is een manier om een e-mailaccount in Outlook in te stellen door handmatig de instellingen voor het account in te voeren. Deze methode wordt ondersteund voor IMAP- en POP3-accounts.

De handmatige methode is complexer dan de methode voor automatisch instellen, maar geeft je meer controle over de instellingen voor je account. Je kunt bijvoorbeeld het poortnummer voor de server opgeven, het type verificatie dat de server gebruikt en de standaardmap voor inkomende berichten.

1. Ga naar Start en zoek naar Configuratiescherm.

2. Kies onder Computerinstellingen aanpassen voor Gebruikersaccount.

Gebruikersaccount

3. Kies Mail (Microsoft Outlook).

Mail

4. Klik onder Mail instellen op Profielen weergeven.

Toon profielen

5. Klik op Toevoegen om je nieuwe Outlook-profiel aan te maken.

Voeg toe

6. Schrijf onder Nieuw profiel je profielnaam en klik op ok.

7. Kies in het venster Rekening toevoegen voor Handmatige setup van Extra servertypes en klik op Volgende.

Handmatig instellen of toevoegen van extra servertypes

8. Selecteer onder Service kiezen POP of IMAP om verbinding te maken met een POP- of IMAP-account en klik op Volgende.

POP of IMAP

9. Onder POP- en IMAP-accountinstellingen voert u uw accountgegevens in en onder Berichten afleveren selecteert u Bestaand Outlook-gegevensbestand.

10. Klik nu op Bladeren om het Outlook-gegevensbestand van uw vorige account te selecteren, klik op OK en klik op Volgende.

Volgende

11. Klik in het venster Testaccountinstellingen op Sluiten en vervolgens op Voltooien.

#3. Het nieuwe Outlook-profiel als standaard instellen

Een nieuw Outlook-profiel als standaard instellen kan de foutcode 0x8004010F voor Microsoft Outlook zeker verhelpen.

Wanneer een nieuw account wordt aangemaakt, worden de standaardinstellingen uiteindelijk gereset om het profiel te configureren, inclusief de Instellingen en het gegevensbestand. Hier lees je hoe je van het nieuw aangemaakte Outlook-profiel het standaardprofiel kunt maken.

1. Ga naar Start en zoek Configuratiescherm.

2. Kies onder Uw computerinstellingen aanpassen voor Gebruikersaccount.

3. Kies in het venster Mail instellen voor Profielen weergeven.

4. Kies Eigenschappen in het venster Mail.

5. Kies E-mailaccounts in het venster Mail instellen.

E-mailaccounts

6. Navigeer in het venster Accountinstellingen naar Gegevensbestand en klik op Als standaard instellen en klik op Sluiten.

Accountinstellingen

#4. Actieve antivirussoftware uitschakelen

Om de foutcode 0x8004010F gedeeltelijk te verhelpen, kunt u overwegen om antivirussoftware die op de achtergrond actief is tijdelijk uit te schakelen. Dergelijke software verstoort vaak de werking van Microsoft Outlook en kan ten onrechte essentiële gegevensbestanden als bedreiging markeren.

Deze storing heeft een negatieve invloed op de serveromgeving en leidt tot beperkte toegang en synchronisatie tussen de gegevensbestanden. Daarom kan het tijdelijk uitschakelen van uw antivirussoftware de foutcode oplossen. Controleer of deze oplossing het probleem oplost.

#5. Windows Defender firewalls uitschakelen

Uw Windows Defender firewalls kunnen de oorzaak zijn van deze foutcode 0x8004010F die netwerktoegang weigert. Druk op de Windows S-toets op je toetsenbord om te controleren of Outlook niet wordt geblokkeerd. Typ vervolgens firewall in het zoekvak om 'Windows Defender Firewall' te openen

Klik vervolgens op Windows Defender Firewall uitschakelen, dat links van de vensters van het configuratiescherm staat.

Om WDF uit te schakelen, schakelt u beide keuzerondjes van Windows Verdediger Firewall uit en klikt u op de knop 'OK' naast het venster. Hopelijk is de foutcode nu opgelost en kan Outlook weer berichten verzenden en ontvangen.

Fout 0x8004010F in de toekomst voorkomen voor Windows 10/11

Om de foutcode 0x8004010F in de toekomst te vermijden, zijn er verschillende preventieve maatregelen die je kunt nemen. Hier volgen enkele suggesties:

1. Houd uw Windows en Outlook bijgewerkt: Zorg dat je altijd de nieuwste versie van je Windows-besturingssysteem en Outlook bij de hand hebt, want zo voorkom je storingen, bugs en fouten. Updates houden het toevoegen van de nieuwste functionaliteit aan uw systeem. Dus zie nooit updates over het hoofd en blijf op de hoogte.

2. Gebruik een betrouwbaar antivirusprogramma: Antivirussoftware kan helpen om je computer te beschermen tegen malware-infecties, die ook kunnen leiden tot fouten zoals 0x8004010F. Zorg ervoor dat je een betrouwbaar antivirusprogramma gebruikt dat up-to-date is met de nieuwste virusdefinities.

3. Zorg voor voldoende schijfruimte: Zorg ervoor dat je apparaat nooit te weinig ruimte heeft op de plek waar je Outlook-gegevensbestanden meestal worden opgeslagen. Weinig schijfruimte kan ook de reden zijn voor deze foutcode die de toegankelijkheid van gegevens en gegevenssynchronisatie blokkeert. Ruim daarom regelmatig onnodige bestanden op om onze website soepel te laten functioneren.

4. Maak regelmatig een back-up van uw gegevens: Als u te maken krijgt met foutcode 0x8004010F, kunt u uw gegevens snel en gemakkelijk herstellen met een recente back-up. U kunt een cloudgebaseerde back-upservice of een externe harde schijf gebruiken om een back-up van uw gegevens te maken.

5. Vermijd grote veranderingen aan uw computer: Als je niet zeker weet wat je doet, is het het beste om te voorkomen dat je grote wijzigingen aanbrengt in de instellingen of software van je computer. Dit kan mogelijk leiden tot fouten zoals 0x8004010F.

6. Vermijd geforceerd afsluiten van vensters: Vermijd onverwachte afsluitingen van het systeem of stroomstoringen terwijl Outlook actief is of synchroniseert. Het systeem abrupt afsluiten tijdens belangrijke activiteiten kan er mogelijk voor zorgen dat je Outlook-bestand corrupt raakt, waardoor problemen zoals de foutcode 0x8004010F kunnen ontstaan.

7. Gebruik erkende antivirussoftware: Zorg er altijd voor dat betrouwbare antivirussoftware up-to-date is en op de achtergrond van Windows draait. Het regelmatig bijhouden van scans kan je helpen bij het verwijderen van virussen en foutcodes.

8. Laat op uw klikken: Wees voorzichtig met waar je op klikt. Als je op het web surft, wees dan voorzichtig op welke links je klikt. Phishing-e-mails en schadelijke websites kunnen vaak leiden tot malware-infecties, die kunnen leiden tot fouten zoals 0x8004010F.

Conclusie

Is het je gelukt om de Outlook foutmelding 0x8004010F op te lossen? Het elimineren van deze foutcode is misschien niet zo uitdagend als het lijkt. Het is een relatief ongebruikelijke fout die kan optreden tijdens het gebruik van Outlook. Als je deze laatste fout weer tegenkomt, raadpleeg dan de eerder genoemde oplossingen en technieken.

Je kunt ook kijken hoe je de donkere modus in Outlook inschakelt of uitschakelt.

 • Ujjwal Kumar
  Auteur
  Ujjwal Kumar is een Freelance Tech Writer met meer dan anderhalf jaar ervaring, een Freelance WordPress Websites Ontwikkelaar en een Tech Blogger die houdt van het verkennen van technologie. Zijn werk is verschenen op vele technische websites als nieuwsartikelen... meer lezen
 • Narendra Mohan Mittal
  Redacteur

  Narendra Mohan Mittal is een veelzijdige en ervaren digital branding strateeg en content editor met meer dan 12 jaar ervaring. Hij is een gouden medaillewinnaar in M-Tech en B-Tech in Computer Science & Engineering.


  Op dit moment... meer lezen

Met dank aan onze sponsors
Meer geweldige lezingen over Windows
Energie voor uw bedrijf
Enkele van de tools en services om je bedrijf te helpen groeien.
 • Invicti maakt gebruik van Proof-Based Scanning™ om de geïdentificeerde kwetsbaarheden automatisch te verifiëren en binnen enkele uren bruikbare resultaten te genereren.
  Probeer Invicti
 • Web scraping, residentiële proxy, proxy manager, web unlocker, zoekmachine crawler en alles wat je nodig hebt om webgegevens te verzamelen.
  Probeer Brightdata
 • Monday.com is een alles-in-één werk OS om je te helpen bij het beheren van projecten, taken, werk, verkoop, CRM, operaties, workflows en meer.
  Probeer maandag
 • Intruder is een online kwetsbaarhedenscanner die zwakke plekken in de cyberbeveiliging van uw infrastructuur vindt om kostbare datalekken te voorkomen.
  Probeer indringer