Geekflare wordt ondersteund door ons publiek. We kunnen affiliate commissies verdienen met het kopen van links op deze site.
In Gegevensbeheer Laatst bijgewerkt: 23 september 2023
Deel op:
Freshdesk - De gebruiksvriendelijke klantondersteuningssoftware die u helpt om klanten een heerlijke ervaring te bezorgen.

Microsoft Excel, een krachtige spreadsheetapplicatie, is een onmisbaar hulpmiddel geworden in verschillende sectoren over de hele wereld. De veelzijdigheid en uitgebreide mogelijkheden maken het een onschatbare waarde voor bedrijven, financiële instellingen, onderzoekers en particulieren.

Maar zelfs de meest betrouwbare software kan af en toe problemen ondervinden, en Excel is daarop geen uitzondering. Een veelvoorkomend probleem waar Excel-gebruikers vaak mee te maken krijgen is de gevreesde “Run-Time Error 1004”

Deze fout kan frustrerend zijn en je productiviteit belemmeren. Het snel oplossen van de Run-Time Error 1004 is cruciaal voor Excel-gebruikers om een soepele workflow te garanderen. Door de fout te verhelpen, kunnen gebruikers weer controle krijgen over hun spreadsheets, potentiële gegevensmislukkingen voorkomen en vol vertrouwen verder werken.

Hier bespreken we wat runtime error 1004 is, onderzoeken we mogelijke oorzaken en geven we verschillende methoden om de fout op te lossen. Daarnaast geven we een paar tips om deze fout in de toekomst te voorkomen. Laten we er dus in duiken!

Wat is Run-Time Error 1004?

What-is-Run-Time-Error-1004

Run-Time Error 1004 is een algemene foutmelding die verschijnt in Microsoft Excel wanneer een macro of Visual Basic for Applications (VBA) code een probleem ondervindt. Het gaat meestal gepaard met een bericht dat zegt: Toepassings- of objectgedefinieerde fout.

Deze fout kan optreden bij het uitvoeren van bepaalde bewerkingen, zoals het kopiëren en plakken van gegevens, het opmaken van cellen of het wijzigen van grafieken. De fout voorkomt meestal dat de code correct wordt uitgevoerd en kan resulteren in onverwacht gedrag of soms zelfs het vastlopen van de Excel-toepassing.

De impact van deze fout kan variëren van kleine verstoringen in spreadsheetbewerkingen tot ernstiger gevolgen zoals gegevenscorruptie of -verlies.

Het oplossen van Run-Time Error 1004 is cruciaal om de goede werking van Excel te garanderen en de integriteit van gegevens en workflows te behouden. Door de oorzaak te achterhalen en de juiste oplossingen toe te passen, kunnen gebruikers deze fout oplossen en efficiënt met Excel blijven werken.

Mogelijke redenen voor Run-Time Error 1004

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je de Runtime Error 1004 in Excel krijgt. Na onderzoek op verschillende community platforms, hebben we de meest voorkomende oorzaken gevonden:

1. Ongeldige of beschadigde gegevens: Als je spreadsheet ongeldige of beschadigde gegevens bevat, kan dit een fout veroorzaken wanneer je probeert bewerkingen op die gegevens uit te voeren.

2. Problemen met macro- of VBA-code: Als je een macro uitvoert of VBA-code in je werkmap hebt, kunnen fouten in de code of onjuiste syntaxis leiden tot runtime error 1004.

3. Compatibiliteitsproblemen: In sommige gevallen kan de fout worden veroorzaakt door compatibiliteitsproblemen tussen verschillende versies van Excel of met andere invoegtoepassingen of plug-ins die op uw systeem zijn geïnstalleerd.

4. Onvoldoende geheugen of systeembronnen: Als uw computer niet over voldoende geheugen of systeembronnen beschikt om de bewerkingen die u uitvoert in Excel uit te voeren, kan dit resulteren in runtime error 1004.

5. Conflicterende invoegtoepassingen of applicaties: Sommige invoegtoepassingen of toepassingen van derden die zijn geïnstalleerd in Excel kunnen conflicteren met de uitvoering van macro’s of code, wat leidt tot de fout. Deze conflicten kunnen ontstaan door compatibiliteitsproblemen of overlappende functionaliteiten.

6. Syntax of logica fouten in code: Fouten in de VBA-code zelf, zoals onjuiste syntaxis of logische fouten, kunnen de Run-Time Error 1004 veroorzaken. Deze fouten kunnen optreden bij het schrijven of wijzigen van macro’s of bij het kopiëren van code uit verschillende bronnen.

Het identificeren van de specifieke oorzaak van de fout is essentieel om Run-Time Error 1004 effectief op te lossen. Door de code, verwijzingen, machtigingen en eventuele conflicterende factoren zorgvuldig te onderzoeken, kunnen gebruikers het onderliggende probleem lokaliseren en aanpakken om de fout te elimineren.

Nu we begrijpen wat runtime error 1004 is en wat de mogelijke oorzaken zijn, gaan we een paar methoden bekijken om deze fout op te lossen. Onze experts hebben elke methode hieronder getest. Neem een kijkje.

Macro’s maken

Als de fout optreedt tijdens het uitvoeren van een macro, controleer de code dan op syntaxisfouten, ontbrekende verwijzingen of ongeldige bewerkingen. Debug de code door regel voor regel te doorlopen en gebruik foutverwerkingstechnieken om mogelijke problemen op te vangen en aan te pakken.

De fout kan vaak worden opgelost door de macrocode aan te passen. Bekijk hoe je macrocode kunt controleren en verbeteren.

1. Open de Excel-werkmap die de macro bevat die je wilt controleren.

2. Druk op Alt F11 op je toetsenbord. Hierdoor wordt de Visual Basic for Applications (VBA) editor geopend.

3. Zoek in de VBA-editor het projectverkennervenster aan de linkerkant van het scherm. Het toont meestal een lijst met werkboeknamen en modules.

4. Vouw de werkmap uit die de macrocode bevat die je wilt bekijken door op het plusteken ( ) naast de naam te klikken. Hierdoor worden de modules in de werkmap weergegeven.

5. Dubbelklik op de module die de macrocode bevat die je wilt bekijken. Het venster met de code-editor wordt geopend en de code wordt weergegeven.

The-code-editor-window

6. Plaats je cursor aan het begin van de macrocode of op de specifieke regel waar je wilt beginnen met nakijken.

7. Druk op F8 op je toetsenbord. Dit is de sneltoets om regel voor regel door de code te gaan.

8. De gemarkeerde regel wordt uitgevoerd en de volgende regel wordt gemarkeerd.

9. Blijf op F8 drukken om regel voor regel door de code te gaan. Terwijl je dit doet, kun je de waarden van variabelen en de stroom van het programma observeren.

10. Als je een deel van de code wilt overslaan zonder elke regel te controleren, kun je een onderbrekingspunt in de code plaatsen. Klik hiervoor in de grijze marge links van de regel waar je het onderbrekingspunt wilt plaatsen.

Er verschijnt een rode stip die het onderbrekingspunt aangeeft. Wanneer u de macro uitvoert, wordt de uitvoering van de code onderbroken op het onderbrekingspunt, zodat u de code vanaf dat punt kunt controleren.

11. Let bij het controleren van de code op foutmeldingen die in de VBA-editor verschijnen. Als je fouten tegenkomt, noteer dan het regelnummer en de foutmelding. Je kunt deze informatie gebruiken om problemen op te lossen.

Opmerking: Door de macrocode in de VBA-editor te bekijken, kunt u de logica, variabelen en bewerkingen die door de macro worden uitgevoerd, nauwkeurig onderzoeken. Dit proces helpt bij het identificeren van fouten of verbeterpunten in de code.

Microsoft Work verwijderen

In sommige gevallen kunnen conflicten tussen Microsoft Work en Excel runtime error 1004 veroorzaken. Als Microsoft Work is geïnstalleerd op je computer, probeer het dan te verwijderen en controleer of de fout zich blijft voordoen. Volg de onderstaande stappen om Microsoft Work te verwijderen.

1. Open het Configuratiescherm op je computer.

2. Selecteer Programma’s en klik op Een programma verwijderen.

Uninstall-a-program-2

3. Zoek Microsoft Work op in de lijst met geïnstalleerde programma’s.

4. Klik op Verwijderen en volg de instructies op het scherm om Microsoft Work van je systeem te verwijderen.

Uninstall

GWXL97.XLA-bestanden verwijderen

GWXL97.XLA is een invoegtoepassing die soms conflicteert met Excel, wat leidt tot runtime error 1004. Om dit probleem op te lossen, verwijdert u alle bestaande GWXL97.XLA-bestanden. Hier volgt het stapsgewijze proces om GWXL97.XLA bestanden te verwijderen.

1. Navigeer naar de opstartmap van Excel, meestal te vinden in C:\Program Files\Microsoft Office\OfficeXXXLSTART (vervang XX door je Office versie).

replace-XX-with-your-Office-version

2. Zoek naar GWXL97.XLA bestanden in de map.

3. Selecteer de bestanden en verwijder ze.

4. Start Excel opnieuw op om te zien of de fout is opgelost.

Excel repareren of opnieuw installeren

Als geen van de bovenstaande methoden werkt, kun je proberen Microsoft Excel te repareren of opnieuw te installeren. Stuur het diagnostische rapport naar Microsoft en laat het Excel repareren op je systeem. Je kunt het ook handmatig repareren vanuit het Configuratiescherm. Als repareren niet werkt, kun je Excel verwijderen en opnieuw installeren voor een foutloze installatie.

1. Open het Configuratiescherm op je computer.

2. Selecteer Programma’s en kies Een programma verwijderen.

choose-Uninstall-a-program

3. Zoek Microsoft Office op in de lijst met geïnstalleerde programma’s.

4. Klik op Wijzigen of Repareren en volg de instructies op het scherm om je Office-installatie te repareren.

Change

5. Je kunt ook Microsoft Office volledig verwijderen en opnieuw installeren.

Tips om Run-Time Error 1004 in de toekomst te vermijden

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Hier zijn een paar tips om runtime error 1004 in de toekomst te voorkomen:

1. Valideer invoergegevens: Zorg ervoor dat de gegevens waarmee u werkt geldig en correct geformatteerd zijn. Implementeer technieken voor gegevensvalidatie om de kans op fouten door ongeldige of beschadigde gegevens te minimaliseren.

2. Code testen en debuggen: Als je macro’s of VBA-code gebruikt, test en debug je code dan grondig voordat je deze uitvoert op belangrijke spreadsheets. Besteed veel aandacht aan foutafhandeling en zorg ervoor dat je code onverwachte scenario’s netjes kan afhandelen.

3. Software up-to-date houden: Werk Excel en andere Microsoft Office-componenten regelmatig bij om te profiteren van bugfixes, beveiligingspatches en compatibiliteitsverbeteringen. Deze updates pakken vaak bekende problemen aan en kunnen runtime fouten helpen voorkomen.

4. Controleer systeembronnen: Houd het geheugen en de systeembronnen van uw computer in de gaten. Vermijd het gelijktijdig uitvoeren van resource-intensieve programma’s met Excel om geheugen-gerelateerde fouten te voorkomen. Sluit onnodige programma’s af of start uw computer opnieuw op als u trage prestaties of frequente fouten tegenkomt.

5. Regelmatige updates en onderhoud voor Excel: Update en onderhoud Excel regelmatig, inclusief alle bijbehorende invoegtoepassingen of plug-ins. Blijf op de hoogte van de nieuwste softwarepatches, beveiligingsupdates en bugfixes van Microsoft. Deze updates pakken vaak bekende problemen aan, verbeteren de prestaties en verbeteren de compatibiliteit met andere software.

Best practices voor codering en Excel-gebruik

1. Plan en ontwerp uw spreadsheets en werkmappen doordacht en houd daarbij rekening met schaalbaarheid, flexibiliteit en onderhoudsgemak. Vermijd overmatige afhankelijkheid van complexe formules of geneste functies die moeilijk zijn om problemen op te lossen.

2. Splits complexe taken op in kleinere, beheersbare subtaken. Gebruik modulaire programmeertechnieken om je code op te delen in herbruikbare functies of procedures, wat herbruikbaarheid en onderhoudbaarheid van code bevordert.

3. Geef effectief commentaar op je code om duidelijke uitleg te geven en het doel van elke sectie of functie te documenteren. Dit helpt jou en anderen om de logica van de code te begrijpen en vergemakkelijkt toekomstige aanpassingen of debugging.

4. Maak regelmatig back-ups van je Excel-bestanden en macro’s om er zeker van te zijn dat je een kopie hebt in het geval van gegevensverlies of corruptie. Overweeg het gebruik van versiebeheersystemen of cloudopslagdiensten voor extra bescherming.

Door deze tips en voorzorgsmaatregelen te implementeren, kunnen Excel-gebruikers het risico op het tegenkomen van Run-Time Error 1004 minimaliseren en een soepele en foutloze ervaring behouden tijdens het werken met Excel.

Conclusie

Runtime Error 1004 kan frustrerend zijn, maar gewapend met de kennis van de oorzaken en de methoden om het op te lossen, kunt u het probleem snel oplossen en weer naadloos met Excel werken.

Door deze bovenstaande probleemoplossingsmethoden te volgen, kunt u runtime error 1004 in Excel effectief oplossen en verhelpen. Vergeet niet om je werk op te slaan voordat je wijzigingen aanbrengt en maak een back-up van je gegevens om mogelijk verlies te voorkomen. Als je nog meer vragen hebt, laat ons dan een reactie achter. Bedankt voor het lezen!

U kunt ook MS Excel-formules voor de analyse van hoofdgegevens verkennen.

 • Ujjwal Kumar
  Auteur
  Ujjwal Kumar is een Freelance Tech Writer met meer dan anderhalf jaar ervaring, een Freelance WordPress Websites Ontwikkelaar en een Tech Blogger die houdt van het verkennen van technologie. Zijn werk is verschenen op vele technische websites als nieuwsartikelen... meer lezen
Met dank aan onze sponsors
Meer informatie over gegevensbeheer
Energie voor uw bedrijf
Enkele van de tools en services om je bedrijf te helpen groeien.
 • De tekst-naar-spraak tool die AI gebruikt om realistische stemmen zoals mensen te genereren.
  Probeer Murf AI
 • Web scraping, residentiële proxy, proxy manager, web unlocker, zoekmachine crawler en alles wat je nodig hebt om webgegevens te verzamelen.
  Probeer Brightdata
 • Monday.com is een alles-in-één werk OS om je te helpen bij het beheren van projecten, taken, werk, verkoop, CRM, operaties, workflows en meer.
  Probeer maandag
 • Intruder is een online kwetsbaarhedenscanner die zwakke plekken in de cyberbeveiliging van uw infrastructuur vindt om kostbare datalekken te voorkomen.
  Probeer indringer