Geekflare wordt ondersteund door ons publiek. We kunnen affiliate commissies verdienen met het kopen van links op deze site.
In Testbeheer Laatst bijgewerkt: 23 september 2023
Deel op:
Invicti beveiligingsscanner voor webtoepassingen - de enige oplossing die automatische verificatie van kwetsbaarheden levert met Proof-Based Scanning™.

Unit testen is een populaire praktijk op het gebied van het testen van software die ontwikkelaars helpt bij het vinden van bugs in de code, zodat deze in een vroeg stadium kunnen worden verholpen en u het beste product aan uw eindgebruikers kunt leveren.

Het is een integraal onderdeel van de softwareontwikkelingsworkflow die de kwaliteit van uw code beïnvloedt.

Unit testen controleert het gedrag van uw code als reactie op de grens-, standaard- en incorrecte gevallen van de invoergegevens. Ook worden de eventuele impliciete en expliciete aannames van de code gecontroleerd.

Niettemin is eenheidstest een gedetailleerde procedure met meerdere stappen. Wanneer u het eindproduct met uw klant deelt, moet u ervoor zorgen dat er geen fouten in zitten en dat het volgens de verwachtingen van de klant presteert.

Daarom is testen voordat u het werk indient noodzakelijk om dit te garanderen en uw werkstandaard te weerspiegelen. Het is ook een waardevolle vaardigheid om te leren.

Laten we dus eens begrijpen wat unit testen is en waarom het belangrijk is voor organisaties en ontwikkelaars.

Wat is unit testen?

Unit testen is een essentieel onderdeel van het softwareontwikkelingsproces dat individuele onderdelen van de applicatie of het softwareprogramma testen om bugs gemakkelijk op te sporen. Het belangrijkste doel van unit testen is om te controleren of elk afzonderlijk onderdeel werkt volgens de vereisten van de klant. Het kan veel invoer hebben, maar één uitvoer.

Wanneer een ontwikkelaar een programma schrijft, wordt het hele programma opgedeeld in verschillende testbare eenheden om de broncode te controleren. Unittesten controleert dus elke procedure, methode of functie en test zowel objectgeoriënteerd als procedureel programmeren. Het is nuttig bij het herschrijven of refactoren van een stuk code.

Eenvoudig gezegd is unit testen een testprocedure voor softwareontwikkeling waarbij een "unit" verwijst naar een individueel onderdeel dat getest moet worden om de kwaliteit van de code te kennen.

Verder vindt u verschillende frameworks voor unit testing voor verschillende programmeertalen, zoals C of C , Python, C#, Java, JavaScript en meer. Enkele van de unit testkaders zijn JEST, AVA, NUnit, unittest, JUnit, TestNG, Embunit, HtmlUnit, en nog veel meer.

Wat zijn de soorten Unit Testen?

Als we het alleen hebben over het testen van software, dan zijn er vele soorten, en unit testen is er daar één van. Unit testen is verder onderverdeeld in twee soorten. Laten we ze één voor één bespreken.

Handmatig testen: Bij handmatig unit testen schrijft een ontwikkelaar code om een bepaald onderdeel te testen door zelf met de API's of software te werken om bugs op te sporen. Dit is een nogal dure en tijdrovende taak, omdat er iemand in zo'n omgeving moet werken om afzonderlijke onderdelen van de software te testen. Dit kan leiden tot menselijke fouten, zoals typefouten, het weglaten van stappen en meer.

Geautomatiseerd getest: De machine voert dezelfde taak van unit testen uit en voert het eerder geschreven testscript uit. Met geautomatiseerde unit testen kunt u een enkele reeks of een complexe reeks testen die hetzelfde resultaat oplevert.

Het is betrouwbaarder en krachtiger dan handmatig testen. Daarom gebruiken veel organisaties een geautomatiseerde aanpak om hun software te testen. Maar er is een kleine beperking, namelijk kwaliteitsproblemen. De kwaliteit hangt uiteindelijk af van de vooraf geschreven code.

U kunt dit beschouwen als de belangrijkste component van regelmatige integratie en oplevering die uw QA-proces opschaalt wanneer u nieuwe functies aan de applicatie toevoegt.

Waarom is unit testen belangrijk?

Het belangrijkste doel van unit testen is om elk onderdeel van het programma te isoleren, zodat u kunt testen of elk onderdeel van de software goed en foutloos werkt. Door elk onderdeel te isoleren, kunt u gemakkelijk het exacte gedrag van uw code bepalen volgens uw verwachtingen.

Enkele voordelen van unit testen zijn

Kwaliteit van de code

Unit testen verbetert de kwaliteit van de code. Het stelt ontwikkelaars in staat om alle defecten in de units te verifiëren voordat ze worden ingezet. Het legt ook de kleinste randgevallen bloot en zorgt ervoor dat u met vertrouwen betere code schrijft.

Bovendien dwingt het testen van uw code u soms om anders te denken bij het uitvoeren van individuele tests. Dit kan leiden tot betere ontwerpideeën. Het is vergelijkbaar met het proefleesproces waarmee u de stijl van uw code kunt verbeteren.

Behendig proces

Unit testen maakt uw codeerproces flexibeler. Telkens wanneer u nieuwe functies aan uw software toevoegt, moet u mogelijk enkele codes wijzigen die al door middel van unit testen zijn getest. Dit kan kostbaar en riskant zijn. Maar als u de tests op hun plaats hebt, kunt u de code met een gerust hart herformuleren.

Bugs vroegtijdig opsporen

Bugs opsporen vóór het integratieproces is altijd voordelig en tijdbesparend. Aangezien ontwikkelaars codes schrijven voor unittests, kunnen problemen vroeg worden gevonden, die de ontwikkelaar in een vroeg stadium verder kan oplossen. Dit bespaart tijd en de kwaliteit van de code zal verbeteren.

Juiste documentatie

Een ontwikkelaar begrijpt de basisinterface van de unit en hoe hij de testprogramma's moet gebruiken om afzonderlijke delen van de code te controleren. Op deze manier kan een ontwikkelaar ook elke functionaliteit van de unitcode leren en ervoor zorgen dat de software zich gedraagt zoals verwacht.

Lage kosten

Omdat u bugs gemakkelijk in de ontwikkelingsfase kunt vinden, kost unit testen u minder. Stelt u zich een situatie voor waarin u een bug vindt tijdens latere ontwikkelingsfasen, bijvoorbeeld tijdens acceptatietests of systeemtests. Het kost u meer om te repareren, omdat u een grotere deel moet veranderen. Vroege detectie verlaagt niet alleen uw kosten, maar bespaart u ook tijd.

Wat zijn de verschillende Unit Testen technieken?

Unit testen werkt op elk onderdeel van een programma om onverwachte bugs of fouten op te sporen, zodat het volledige programma naar het testproces kan worden overgebracht. Om het werk te versnellen, worden drie technieken gebruikt:

#1. Wit-box Testen

White-box testen staat ook bekend als transparant of glasbak testen. Hier kent de tester de interne functionaliteit. Het gaat dus om het testen van de functionele aspecten van een softwareoplossing of applicatie. Het werkproces omvat invoer, verwerking, juiste testplanning en uitvoer of eindrapport.

#2. Black-Box Testen

Bij dit type test wordt de gebruikersinterface van uw softwareoplossing getest, samen met de invoer en de uitvoer. Het controleert het scenario van het systeem.

Een gebruiker krijgt bijvoorbeeld geen foutmelding bij het invoeren van een onjuist wachtwoord, of een gebruiker voert het wachtwoord in het verkeerde formaat in.

#3. Gray-Box Testen

Gray-box testen wordt ook wel semi-transparant testen genoemd. Het is een combinatie van white-box en black-box testen. Hierbij is de gebruiker gedeeltelijk op de hoogte van de interne functionaliteit van de software. Het omvat meerdere tests, waaronder matrixtests, patroontests, regressietests en orthogonale patroonproeven.

Hoe schrijft u een Unit Test?

Nou, het schrijven van een unit test code is vergelijkbaar met het ontwikkelen van elke andere code, maar met enkele verschillen. U maakt een groot programma om de problemen van de gebruikers op te lossen, maar u maakt unit test code om problemen in uw eigen programma op te lossen.

Eigenlijk bent u uw eigen klant als het op unit testen aankomt. U moet denken alsof u de klant bent en elk individueel onderdeel test om aan uw verwachtingen te voldoen. Aangezien u de maker van de code bent, kunt u gemakkelijk weten waar u wijzigingen moet aanbrengen voor een beter resultaat.

 • Begrijp eerst de vereisten van elke code die u gaat testen en geef deze een methode-naam.
 • Vervolgens moet u enkele testparameters vastleggen en ervoor zorgen dat elke test het verwachte resultaat oplevert. Vermijd hiërarchieën van testklassen, maar u kunt zowel instellingsmethoden als geneste utilityklassen gebruiken.
 • Volg het arrangement, act en assert patroon en begin met het schrijven van de test.

Doe hetzelfde voor elk onderdeel van het grotere programma en schrijf effectieve code om uw eigen code te testen. Zoek de problemen op en kom meteen ter zake.

Wat zijn de Best Practices in Unit Testing?

Unit testen is een van de kritieke onderdelen van softwareontwikkeling, omdat het helpt om bugs vroeg in het ontwikkelingsproces op te sporen en te repareren. Het zou goed zijn om best practices of standaardpraktijken te gebruiken om resultaten van hoge kwaliteit te verkrijgen met efficiëntie en nauwkeurigheid.

Hieronder volgen enkele van de best practices die ontwikkelaars helpen om niet alleen robuuste en betrouwbare software te maken, maar ook om deze eenvoudig te onderhouden:

 • Juiste naamgevingsconventie: Benoemingsstandaarden voor elke test die duidelijk de bedoeling aangeven door alleen maar de namen van testgevallen te lezen. Het zal voor andere ontwikkelaars gemakkelijk zijn om het doel van de specifieke unit testen te begrijpen.
 • Uw tests rangschikken: Bij unit testen is het meest voorkomende patroon Arrange, Act, Assert. Het omvat, zoals de naam al zegt, drie primaire acties: Objecten rangschikken, maken en instellen als dat nodig is, Acteren op een object en Assert dat iets is zoals verwacht.
 • Maak deterministische tests: Een deterministische test levert altijd hetzelfde resultaat op, ongeacht de invoer, zolang de code ongewijzigd blijft. Dit minimaliseert de incidentie van valse positieven en valse negatieven.
 • Vermijd logische voorwaarden: Unit tests moeten worden ontworpen met zo min mogelijk handmatige stringketens en logische voorwaarden zoals while, if, switch, for, enzovoort. Dit vermindert de kans op het introduceren van problemen in de test.
 • Volg de TDD-aanpak (Test-gedreven ontwikkeling) voor het beste resultaat.
 • Beperkte testafhankelijkheden: Door de afhankelijkheden tussen units te verminderen, kunnen testers tegelijkertijd tests uitvoeren op verschillende stukken code.
 • Eén use case per unit test: Elke test moet zich richten op één use case om een preciezere kijk te hebben op het hoofdprobleem als een test mislukt.
 • Automatisering: Handmatige testers zijn niet in staat om genoeg tests betrouwbaar uit te voeren om deadlines te halen, dus de tests moeten worden geautomatiseerd om dagelijks of meerdere keren uit te voeren als onderdeel van een CI/CD-pijplijn.
 • Zorg voor goede testdocumentatie: Het bijhouden van testdocumentatie helpt ontwikkelaars en eindgebruikers om inzicht te krijgen in het proces en andere details.

Samengevat omvatten de best practices voor unit testen het schrijven van tests voordat u duidelijke code schrijft, het testen van afzonderlijke units in plaats van hele systemen, het regelmatig uitvoeren van tests tijdens het ontwikkelingsproces, het gebruik van testautomatiseringstools, enz.

Wat zijn de beperkingen van unit testen?

Hoewel unit testen een van de soorten softwaretesten is, duurt het langer dan normaal om zelfs maar een enkel onderdeel te testen, laat staan de grotere en complexere codes.

Het kan dus niet alle fouten in uw programma opsporen. Het kan echter wel fouten in de functionaliteit opvangen, maar het kan falen bij het opvangen van prestatieproblemen, systeembrede problemen of integratiefouten. Unit testen is alleen effectief als u het samen met andere software testmethodes gebruikt.

De belangrijkste beperking is dat het de afwezigheid van fouten niet kan aantonen. Het kan alleen de aanwezigheid aantonen, net als andere soorten testen. U moet de unit test code nauwkeurig bijhouden, zodat u deze tijdens het hele testproces kunt gebruiken.

Bovendien is het voor geen enkele software mogelijk om alle mogelijke combinaties aan de invoerzijde te testen zonder geautomatiseerde karakterisering. U moet zich concentreren op de grote programma's om elk hoekje van uw code te testen, wat zeker vermoeiend is.

Laten we de echte nadelen eens in het kort bekijken:

 • Het kost veel tijd om testgevallen te schrijven.
 • Het is natuurlijk moeilijk om unit tests te schrijven voor legacy code.
 • Onderhoud is vereist.
 • Het testen van GUI-code is een hele uitdaging.
 • Het kan mislukken om alle fouten in uw code op te sporen.

Unit testen vs. Functioneel testen: Verschil

Unit testen en functioneel testen vormen beide de basis van het softwaretestproces. Beiden hebben hun eigen betekenis in het veld die hun individuele voordelen laten zien. Maar het belangrijkste verschil tussen de twee is dat unit testen wordt uitgevoerd door de softwareontwikkelaars zelf, terwijl functioneel testen wordt uitgevoerd door de softwaretester tijdens systeemtesten.

Laten we eens kijken wat hun belangrijkste verschillen zijn:

#1. Unit testen testen de eenheden van uw code door afzonderlijke delen van de software te isoleren. Functioneel testen daarentegen test de werking van het hele programma volgens de vereisten van de gebruiker.

#2. Unit testing code is gemakkelijk te schrijven en uit te voeren voor de volgende stap. Het valt onder de white-box techniek. Het belangrijkste doel achter het testen is om elke eenheid of module in de code te isoleren om elk afzonderlijk te testen.

Daarentegen is het schrijven van een functionele testcode complexer. Dit valt onder de black-box testtechniek. Het belangrijkste doel van functioneel testen is om de volledige functionaliteit van de softwareapplicatie te testen.

#3. Unit testen kan edge cases en vertakkingen van code behandelen. Maar u moet een groot aantal testgevallen schrijven om elke hoek te testen.

Bij functioneel testen hoeft u geen groter aantal testgevallen te schrijven. Het bestrijkt de functionaliteit van de applicatie of software.

#4. Unit testen heeft lage onderhoudskosten. Hier schrijft een ontwikkelaar de code in dezelfde programmeertaal. Het hangt ook af van het aantal regels code.

De onderhoudskosten voor functioneel testen zijn echter hoger dan voor unit testen. Om de functionaliteit te testen, heeft een tester niet dezelfde programmeertaal nodig om codes te schrijven. Deze test dekt de vereisten van de eindgebruikers.

#5. Telkens wanneer u iets verandert, zoals het toevoegen van nieuwe functies of het verwijderen van onnodige toevoegingen, moet u de code van de unit test ook veranderen. U schrijft de unit test code in de ontwikkelingsfase. Zoals eerder gezegd, wordt deze geschreven door ontwikkelaars om hun programma's te testen.

Daarentegen wordt de functionele testcode geschreven door testers na de ontwikkelingsfase. U kunt deze test gebruiken om de functionaliteit van elke functie te testen. Een kleine verandering in de software heeft niet veel invloed op de functionaliteit.

#6. Populaire tools voor het schrijven van eenheidstests zijn Mockito, TestNG, NUnit, JUnit en meer. Aan de andere kant zijn enkele populaire tools voor het schrijven van functionele tests SahiPro, UFT, Selenium en meer.

Enkele populaire Unit Test-gereedschappen

 • NUnit: Het is een eenheidstesttool of framework gebaseerd op het .NET-platform waarmee u gratis handmatig testscripts kunt schrijven. Het ondersteunt ook datagestuurde tests.
 • JUnit: Het is een open-source testraamwerk voor eenheidstests dat Java-ontwikkelaars helpt om herhaalbare tests te schrijven en uit te voeren. Het werkt op dezelfde manier als NUnit.
 • TestNG: Het is opnieuw een testraamwerk dat speciaal is geïnspireerd op NUnit en JUnit. U zult enkele toegevoegde functionaliteiten vinden. Bovendien ondersteunt het datagestuurd en geparametriseerd testen.
 • Jtest: Jtest is ontwikkeld door Parasoft en wordt speciaal gebruikt voor het testen van Java-softwaretoepassingen. Bovendien ondersteunt het statische codeanalyse en claimt het foutloos coderen tijdens het hele softwareontwikkelingsproces.
 • EMMA: Dit is een open-source en gratis set tools voor het meten en analyseren van Java-codedekking. U krijgt ondersteuning voor grootschalige softwareontwikkeling terwijl individueel werk iteratief en snel wordt afgehandeld.
 • PHPUnit: Het is een ontwikkelaar-georiënteerd testhulpmiddel voor PHP dat kleine eenheden van uw PHP-code afzonderlijk test. Het bevat ook veel flexibele en eenvoudige asserties die het testen van code gemakkelijk maken.
 • unittest: unittest is een ingebouwd eenheidstestraamwerk voor het testen van Python-code. Het heeft een eenvoudige testrunner waarmee u de tests zonder problemen kunt uitvoeren.
 • QUnit: Het is een robuust testraamwerk dat een ontwikkelaar kan gebruiken met een frontend. Ontwikkelaars van JQuery Mobile, JQuery UI libraries en JQuery verkiezen het QUnit framework boven andere tools.
 • Poppenspeler: Dit is een geweldig hulpmiddel voor testuitvoering dat is gebouwd door het team van Google. Het biedt een headless chrome API voor uw NodeJS toepassingen.
 • Embunit: Dit is een veelgebruikt unit testing framework voor het testen van C- en C-codes. U krijgt het gratis op de markt. Het staat voor Embedded Unit, en is zeer eenvoudig te gebruiken.

Conclusie

Wanneer u grote of complexe programma's schrijft, hebt u unit testmodules nodig om de kleinste testbare eenheden van uw applicatie te controleren. Tijdens het ontwikkelingsproces schrijft en voert de ontwikkelaar de unit testcode uit om bugs gemakkelijk op te sporen.

Bovendien zorgen unit tests ervoor dat wanneer u de code wijzigt, dit de applicatie niet breekt, maar de kwaliteit van uw software verbetert. In het algemeen kunt u met correcte unit tests een uitstekende applicatie aan eindgebruikers of uw klant presenteren die aan hun verwachtingen voldoet.

Bekijk vervolgens de verschillende soorten applicatietesten.

 • Durga Prasad Acharya
  Auteur
  Durga Prasad Acharya is een Freelance Technical Writer die graag schrijft over opkomende technologieën, zoals AI & ML, Cybersecurity, Web Hosting, SaaS, Cloud Computing en meer. Naast het schrijven is hij webdesigner en gepassioneerd... meer lezen
Met dank aan onze sponsors
Meer goede leesvoer over Testmanagement
Energie voor uw bedrijf
Enkele van de tools en services om je bedrijf te helpen groeien.
 • Invicti maakt gebruik van Proof-Based Scanning™ om de geïdentificeerde kwetsbaarheden automatisch te verifiëren en binnen enkele uren bruikbare resultaten te genereren.
  Probeer Invicti
 • Web scraping, residentiële proxy, proxy manager, web unlocker, zoekmachine crawler en alles wat je nodig hebt om webgegevens te verzamelen.
  Probeer Brightdata
 • Monday.com is een alles-in-één werk OS om je te helpen bij het beheren van projecten, taken, werk, verkoop, CRM, operaties, workflows en meer.
  Probeer maandag
 • Intruder is een online kwetsbaarhedenscanner die zwakke plekken in de cyberbeveiliging van uw infrastructuur vindt om kostbare datalekken te voorkomen.
  Probeer indringer